રક્ષાબંધન તહેવાર નિમિત્તે તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૨ને ગુરુવાર ના રોજ રજા હોવાથી હોસ્પિટલ એક દિવસ બંધ રહેશે. નોંધ:- પ્રસુતિ વિભાગ અને ઇમર્જન્સી વિભાગ કાર્યરત રહેશે.