• ગં. સ્વ. મનુબેન લવજીભાઈ ભીંગરાડીયા - ટીંબી

  Manuben Lavajibhai Bhingaradiya - (Timbi)
  Land Donor(ભુમિદાતા )
 • લવજીભાઈ ડી. ડાલીયા - સુરત

  Lavajibhai D. Daliya - (Anjani Group-SURAT)
  Lifetime Donor (આજીવન દાતા)
 • શ્રીમતી કાશીબા હરિભાઈ ગોટી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ - સુરત

  Keshubhai Goti - SURAT
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • વલ્લભભાઈ પી. સવાણી - સુરત

  Vallabhbhai P Savani - (E.M Charitable Trust - SURAT)
  Life Time Donor (આજીવન દાતા )
 • શ્રી બાબુભાઇ શામજીભાઈ લખાણી - મુંબઈ

  Shri Babubhai S. Lakhani - (Kiran Gems - MUMBAI)
  Lifetime Donor (આજીવન દાતા)
 • વલ્લભભાઈ એસ. લખાણી - મુંબઈ

  Vallabhbhai S Lakhani - (Kiran Gems - MUMBAI)
  Life Time Donor (આજીવન દાતા )
 • સ્વ. જીવાભાઈ માધાભાઇ ડોંડા - મુંબઈ

  (SiddhaLaxmi Diamond - MUMBAI)
  Life Time Donor (આજીવન દાતા )
 • શ્રી ખીમજીભાઈ કે. દેવાણી - મુંબઈ

  Shri Khimjibhai K. Devani (Vimal Exports - MUMBAI)
  Life Time Donor (આજીવન દાતા )
 • સ્વ. પરષોત્તમભાઇ વી. સુરાણી - સુરત

  Shri Jivarajbhai P. Surani - (J. B. Diamond - SURAT)
  Life Time Donor (આજીવન દાતા )
 • ગં.સ્વ. રામુબેન ગોવિંદભાઇ વાનાણી - સુરત

  Gordhanbhai vanani - SURAT
  Lifetime Donor (આજીવન દાતા)
 • શ્રી ધનસુખભાઇ જસમતભાઈ દેવાણી - જામનગર

  Shri Dhansuklhbhai Jasmatbhai Devani (Shanti Construction Gujrat Pvt. Ltd - JAMANAGAR)
  Lifetime Donor (આજીવન દાતા)
 • ચંપાબેન પોપટભાઈ લૂખી - સુરત

  (J. K Star - SURAT)
  Lifetime Donor (આજીવન દાતા)
 • શ્રી ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા - સુરત

  Shri Govindbhai Dholakiya (SRK Export - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી લાલજીભાઈ ટી. પટેલ - સુરત

  Shri Lalajibhai T Patel (Dharmnandan Diamond - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી અરવિંદભાઈ બી. માવાણી - બેલ્જીયમ

  Shri Arvindbhai B Mavani (Swintu Diyam - Belgium)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી મનહરભાઈ એમ. કાકડીયા - સુરત

  Shri Manharbhai M Kakadiya (Kakadiya Builders - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી મનસુખભાઇ એમ. દેવાણી - જામનગર

  Shri Mansukhbhai M. Devani (Shanti Construction - JAMNAGAR)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • સ્વ. ધરમશીભાઈ હરિભાઈ દેવાણી - ભાવનગર

  (Mahesh Twisto Tech. Pvt. Ltd. - BHAVNAGAR)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • સ્વ.કલ્યાણભાઈ બેચરભાઈ દેવાણી - મુંબઈ

  Kalyanbhai Becharbhai Devani (MUMBAI)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • ગં. સ્વ. દેવકુંવરબેન કલ્યાણભાઈ દેવાણી - મુંબઈ

  Devkuvarben Kalyanbhai Devani (MUMBAI)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રીમતિ ક્રિષ્નાબેન ઉમેશભાઈ દેવાણી - મુંબઈ

  Shrimati. Krishnaben Umeshbhai Devani (Vimal Export - MUMBAI)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રીમતિ પીનાબેન પરેશભાઈ દેવાણી - યુ.એસ. એ

  Shrimati. Pinaben Pareshbhai Devani (Vimal Export - USA)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી
 • શ્રી દિલીપભાઈ ઠક્કર - એન્ટવર્પ

  Shri Dilipbhai Thakkar (Diya Jewel - ANTWERP)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી રાજુભાઈ કે. વાઘણી - મુંબઈ

  Shri Rajubhai K Vaghani (Kapu Gems - MUMBAI)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી નાગજીભાઈ એમ. સાકરીયા - સુરત

  Shri Nagajibhai P Sakariya (H.V.K Inte. Pvt. Ltd. - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી અનુભાઈ તેજાણી - સુરત

  Shri Anubhai Tejani ( A & J Associate -SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી જસમતભાઈ એન. વીડીયા - સુરત

  Shri Jasmatbhai N. Vidiya (A & J Associate - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી નવસર્જન પ્રતિષ્ઠાન - મુંબઈ

  Shri Navsarjan Pratisthan - (MUMBAI)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી કિશોરભાઈ કોશિયા - સુરત

  Shri Kishorbhai Koshiya (K. Star Group - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી વસંતલાલ લક્ષ્મીચંદ મહેતા - સુરત

  Shir Vasantlal Laxmichand Mehta (Blue Star - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી જીવરાજભાઈ શામજીભાઈ ગાબાણી - ખોપાળા

  Shri Jivrajbhai Shamjibhai Gabani - (KHOPALA)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી દેવરાજભાઇ મોહનભાઇ શેટા અને નાનુભાઈ પ્રેમજીભાઈ મોણપરા - સુરત

  Shri Devrajbhai M. Sheta & Nanubhai P. Monpara (Sangini Group - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)
 • શ્રી મનુભાઈ પરષોત્તમભાઇ લાઠીયા - સુરત

  Shri Manubhai Parshottambhai Lathiya (Tapti Export - SURAT)
  Five Year Monthly Donor (પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિમાસના દાતાશ્રી)